Geschiedenis

De Taptoe Nunspeet is een tweejaarlijks evenement. De eerste Taptoe Nunspeet werd gehouden in 1999. Het initiatief kwam van Rolf Gouswaart die een comité in het leven riep ter voorbereiding van de Taptoe Nunspeet. Een aantal enthousiaste muziekliefhebbers steunden Rolf met hart en ziel. De Nunspeetse taptoe was geboren en bleek meer dan levensvatbaar. Vanaf het begin was Gouswaart van mening dat de plaatselijke muziekvereniging Harmonie deelnemer aan de taptoe moest zijn. Hoewel geen showorkest is de Muziekvereniging Harmonie Nunspeet nog steeds een gewaardeerd onderdeel van de taptoe.

De Rabobank Noord Veluwe verbond haar naam aan de taptoe waardoor het financiële fundament was gelegd. Sportpark “De Wiltsangh” was de locatie voor de Rabo Taptoe Nunspeet. Ondertussen is er gekozen voor een stichtingsvorm, “Stichting Taptoe Nunspeet”. De Rabobank is nog steeds de hoofdsponsor van het evenement.

Gelukkig gaven ook plaatselijke en regionale bedrijven hun steun waardoor het lang mogelijk bleek de taptoe elke twee jaar te organiseren. De taptoe werd tot de editie 2019 uitgevoerd op het mooie marktplein in het centrum van Nunspeet. Ook de taptoe werd doorkruist door de corona pandemie waardoor pas in 2023 weer een Taptoe Nunspeet kan worden georganiseerd. In de tussen liggende jaren heeft het centrum van Nunspeet en ook het marktplein een metamorfose ondergaan. Het marktplein in te richten voor de taptoe heeft nogal wat voeten in de aarde. Het bestuur van de Stichting Taptoe Nunspeet heeft daarom besloten om vanaf 2023 weer terug te keren naar het sportpark aan de Wiltsangh.

Het bestuur:

Peter Keur, voorzitter
Betty Wieteler-Bruijnes, secretariaat
Jaap Goudkamp, penningmeester / PR
Henk de Ruiter, sponsorzaken
Marc Gouswaart, contact orkesten-floormanager
Adri van der Weide, PR