Seafortshire Highlanders Pipes & Drums Voorthuizen

In april 1945 werden de “GELDERSE VALLEI” (het gebied waar o.a. Barneveld en Voorthuizen in liggen) en op 8 mei 1945 de stad Amsterdam bevrijd van de Duitse bezetting door voornamelijk Canadese regimenten.

Veel jonge soldaten, waarvan de meerderheid nog nooit eerder in Nederland was geweest, stierven hier voor onze vrijheid.

Wij gedenken dit nog steeds jaarlijks op 4 mei en vieren onze bevrijding een dag later. Aan deze jaarlijkse herdenking/vieringen is nu een nieuwe dimensie toegevoegd. Een aantal Nederlandse muzikanten zijn, in hun enthousiasme over Schotse, Engelse en Canadese militaire muziek, samengegaan in een nieuwe doedelzakband en willen hiermee bijdragen aan de herdenking van de bevrijding en de vele slachtoffers die daarvoor zijn gevallen. De leden van de vereniging beschouwen het als een eer en een plicht om de herinnering levend te houden aan allen die hebben gestreden en soms hun leven hebben gegeven voor de bevrijding van Nederland. In ruimere zin wordt daarbij tevens stilgestaan bij het feit dat nog steeds militairen – ook Nederlandse – hun leven geven voor de vrijheid in de wereld.

De band is opgericht op 8 september 1999 in Voorthuizen en heeft als naam:

“The Seaforth Highlanders of Holland, Memorial Pipes and Drums”.

De band heeft contacten met de Seaforth Highlanders of Canada Regimental Association en met vertegenwoordigers van het, nog steeds bestaande, regiment The Seaforth Highlanders of Canada, uit Vancouver. Dit regiment is nu een reserveonderdeel van het Canadese leger. Bij dit regiment, dat onderdeel uitmaakte van de bevrijdingsoperatie in Nederland in 1945, behoorde ook een doedelzakband, welke gedurende deze belangrijke en moeilijke periode optredens verzorgde mede ter vermaak van de bewoners van de door hen bevrijde dorpen en steden.

De muzikale leiding is in handen van pipe major Frank Jan de Boone, die daarbij door verschillende instructeurs wordt bijgestaan. De band treedt tijdens veel verschillende gelegenheden op en kan zich verheugen op een toenemende populariteit bij het publiek.